วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

วันที่13 ต.ค. 51 ได้มาเข้ารับการอบรมรื่องเว็บบล็อก ที่คณะได้จัดขึ้น ได้รับความรู้มากมาย สนุก แต่ยากมากๆ และ"งง"มากๆ แต่ได้ประโยชน์และได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเว็บที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

ไม่มีความคิดเห็น: